• ORTOPEDICKÉ VLOŽKYNízká klenba – ploché chodidlo
Chybí tlumící vlastnost klenby chodidla, a tím je omezeno při chůzi a běhu. Změnou pozice některých kostí (např. hlezenní a patní kosti, …) může dojít k přetížení šlach a vazů. Tyto fyziologické změny mohou způsobit nerovnováhu v celém těle (noha – bérec – koleno – stehno – kyčel – páteř).

Střední klenba – normální chodidlo
Uspořádání kostí, šlach a vazů odpovídá teoretické normě. Rozložení tlaku pod chodidlem se koncentruje do 3 bodů: 20% pata, 17% výchozí kloub palce, 13% výchozí kloub malíku. Rozložení váhy na obě nohy odpovídá přibližně 50%. Linie chůze odpovídá při odvalování od nasazení paty až k odrazu normální chůzi.

Vysoká klenba – lukovité chodidlo
Podélná klenba je moc vysoká; střední a laterální klenby jsou nejčastěji touto formou zdeformovány zkrácenými šlachami nebo vysokým svalovým napětím. Při tomto typu klenby bývá také často vysoký nárt, ale také drápovité prsty. Takové změny nohy/chodidla způsobují při nošení obuvi otlaky a odřeniny. Výrazné zkrácení/napětí šlach bývá v těchto případech patrné v celém těle.

Proč ortopedické vložky?
 • BD vložky zohledňují individuální typ chodidla dle klenby
 • BD vložky zohledňují nerovnováhu levého a pravého chodidla
 • BD vložky pomáhají rovnoměrnému rozložení tlaku a omezit tak otlačeniny
 • BD vložky tlumí nárazy
 • BD vložky optimalizují přenos sil při pohybu
 • BD vložky stabilizují chodidlo a tím redukují riziko zranění, resp. chrání vazy, šlachy a svaly
 • BD vložky zlepšují držení celého těla

Fakta k našim nohám
 • Chodidlo se skládá z 26 kostí, 33 kloubů, 107 vazů a 19 svalů. Jen správná souhra všech elementů dává chodidlu tvar a člověku možnost koordinovaného pohybu vpřed.
 • průměrný člověk udělá za den 8-10000 kroků. Za celý život nás naše nohy donesou 3x -4x kolem světa.
 • Chodidla tvoří cca 1 všech kostí vlidském těle. I nejmenší odchylka v pozici může mít následky na celkové držení těla nebo jeho fungování.
 • Jen malý zlomek postižených má vadu od narození. Nedostatek pozornosti a péče, nadváha, nedostatek pohybu, špatně padnoucí boty a/nebo škodlivý typ módních bot, jsou častou příčinou problémů schodidly.
 • Chodidla jsou zrcadlem zdravotního stavu. Artritida, artróza, diabetes, poruchy prokrvení, apod. na nich mohou ukázat své první projevy. Problémy schodidly mohou být prvními příznaky závažných zdravotních problémů.
 • Otisk chodidla (typ, velikost, tvar) je stejně individuální jako otisky prstů. Boty by měly být této individualitě přizpůsobeny, aby mohly vyhovět příslušným potřebám.

TECHNOLOGIE TVAROVÁNÍ ORTOPEDICKÝCH VLOŽEK

Krok 1. – Analýza tvaru chodidel pomocí Boot Doc Podoscope. Jde o zrcadlový podoscope, který vyhodnotí typ nohy na základě obrazu otisku v zrcadle. 

Krok 2. – Výběr vhodných vložek 

Krok 3. – Tepelná příprava vložek Vložky jsou po dobu 25 sekund zahřívány v oblasti klenby v Boot Doc Speed heat. 

Krok 4. – Tvarování vložek Vložky jsou umístěny do gumových polštářů a zatíženy vlastní vahou zákazníka. Po zhruba dvou minutách je vložka vytvarovaná přesně na míru zákazníka a připravená k použití.

Analýza a tvarování ortopedických vložek pomocí BD TFA


 Analýza a tvarování ortopedických vložek pomocí BD Podoscope